NYHEDSBREV FRA STØTTEFORENINGEN FOR ARRESØDAL HOSPICE – 2024.01.28

NYHEDSBREV FRA STØTTEFORENINGEN FOR ARRESØDAL HOSPICE – 2024.01.28

Støtteforeningen for Arresødal Hospice
1. Ændring i bestyrelsen for Støtteforeningen for Arresødal Hospice

Da Mo Olofsson af helbredsmæssige årsager har ønsket at stoppe med øjeblikkelig virkning som
formand for Støtteforeningen for Arresødal Hospice samt udtræde af bestyrelsen,
har bestyrelsen konstitueret sig som følger frem til årsmødet / generalforsamlingen.

Konstitueret formand: Arne Olsen
Næstformand: Søren Jensen
Kasserer: Karin Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Kenneth Kammerdahl
Arne Olsen overtager Mo’s plads i Arresødal Hospice bestyrelse.

Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget ønsket fra Mo om fratrædelse,
men vi forstår det godt, og vi har stor respekt for Mo’s beslutning.
Helbredet kommer altid i første række.

Vi vil fra bestyrelsen gerne sige Mo en stor tak for hans kæmpe og utrættelige arbejde og
engagement i de næsten 8 år, han har været med.
Mo’s arbejde har været af uvurderlig gavn for foreningen.
Vi ønsker Mo god bedring og alt det bedste i fremtiden.

Årsmødet / generalforsamlingen bliver i år tirsdag den 30. april 2024 fra kl. 18.00,
og holdes på Café Karl-e, Nørregade 22E, 3300 Frederiksværk
Nærmere information og indkaldelse følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

2, Kontingent indbetaling

Bestyrelsen har af flere omgange forsøgt at finde frem til en nemmere arbejdsgang vedr.
indbetaling af kontingentet til støtteforeningen. Vi er nu kommet frem til følgende beslutning.

Der skal fremover betales kontingent i det første kvartal af året. Altså sidste frist for betaling er d. 31/3-2024

Begrundelsen for denne beslutning er, at det er væsentlig lettere for kasseren at danne sig et
overblik over betaling af kontingent samt at udsende evt. rykkere inden generalforsamlingen i april.

Kontingent kan fortsat både betales via en bankoverførsel, MobilePay eller via Stribe.

Der vil i år være en overgangsordning for de medlemmer, der har betalt i sidste kvartal af 2023.
Dette vil blive betragtet som betaling for 2024.

Vi håber du fortsat ønsker at støtte Støtteforeningen med din kontingentindbetaling. Husk, at hvis
du ønsker at fratrække dit kontingent eller evt. donation, er dette muligt.

Med venlig hilsen
STØTTEFORENINGEN FOR ARRESØDAL HOSPICE