DET STØTTER FORENINGEN

Ophold på Arresødal Hospice er normalt gratis for danske statsborgere med bopæl i Danmark.

Nærmere oplysninger fås hos patientens behandlende læge eller på hospitalet eller Arresødal Hospice.

Foreningen yder støtte til:

·   patienter med tilknytning til Arresødal Hospice og/eller deres nærmeste

·   frivilliges arbejde ved hospice og i tryghedstjeneste hos hjemmeværende patienter tilknyttet det udgående hospiceteam

·   Arresødal Hospice med tiltag/anlæg, der har direkte forbindelse til patienter og/eller deres nærmeste, og som ikke er omfattet af hospicets sædvanlige opgaver.

Foreningen yder ikke drifts- eller anlægsstøtte til Arresødal Hospice.


SÅDAN SØGER DU STØTTE FRA FORENINGEN

·  Hvis du er patient eller pårørende kan du selv søge.

Send en mail til foreningens formand på: mocom-danmark@mail.dk

·  Hvis du foretrækker det, kan du bede en sygeplejerske eller en frivillig hjælpe dig med at søge.

·  Hvis du er ansat på Arresødal Hospice, søger du gennem din daglige leder.

·  Hvis du er frivillig, søger du gennem frivilligkoordinatoren ved Arresødal Hospice.

Hvis du ikke er ansat/frivillig kan du tage kontakt direkte til en af bestyrelsesmedlemmerne (Se under Bestyrelsen)