Musikarrangementer på Arresødal Hospice:

Musik på hospice –  2020

Foregår i fællesstuen, med kaffe/Kage og hygge.

Alle er velkomne til at deltage. Arrangeres af frivilliggruppen på Hospice.

ER AFLYST PÅ GRUND AF CORONA-RISIKO