Musikarrangementer på Arresødal Hospice:

Musik på hospice -Winter/forår 2019

Foregår i fællesstuen, med kaffe/Kage og hygge.

Alle er velkomne til at deltage. Arrangeres af frivilliggruppen på Hospice

Forår/sommer 2019

Fredag d.3 maj kl 15                                  Sangfugle ved Ingelise og Birgitte

Mandag d.6 maj kl.15                               Efter skoletid m/ Frank på flygel

Fredag d.24 maj kl.15                                Henrik Metz & Anne Karina

Tirsdag d.4 juni                                          Frank kommer og spiller

Fredag d.7 juni kl.15                                  Sangfugle

Fredag d.21 juni kl.15                                Stanley Samuelsen på Guitar

Fredag d.5 juli kl.15                                   Sangfugle

Fredag d.19 juli kl.15                                 Sten Bisgaard på flygel m/ fællessang

Fredag d.2 august kl.15                             Sangfugle