Musikarrangementer på Arresødal Hospice:

Musik på hospice – Vinteren 2020

Foregår i fællesstuen, med kaffe/Kage og hygge.

Alle er velkomne til at deltage. Arrangeres af frivilliggruppen på Hospice.

03-01-2020kl.15                           Sangfugle

07-01-2020 kl.15                          Efter skoletid

17-01-2020 kl.15                          Helen Davies på Harpe

24-01-2020 kl.15                          Stanley Samuelsen på Guitar

07-02-2020 kl.15                         Sangfugle

11-02-2020 kl.15                          Efter skoletid

28-02-2020 kl.15                         Gitte Helene på Guitar

06-03-2020 kl.15                         Sangfugle

10.03.2020 kl.15                          Efter skoletid

20-03-2020 kl.15                         Ib Vestergaard på fløjte/ Jens Tofte på flygel ER AFLYST PÅ GRUND AF CORONA-RISIKO