Musikarrangementer på Arresødal Hospice:

Musik på hospice!

Foregår i fællesstuen, med kaffe/Kage og hygge.

Alle er velkomne til at deltage. Arrangeres af frivilliggruppen på Hospice.

Der er på grund af Covid-19 ikke i øjeblikket en fast plan for musikarrangementer.