Musikarrangementer på Arresødal Hospice:

Hvis du Som kunstner/underholder har lyst til at bidrage til et arrangement på Arresødal Hospice er du altid velkommen til at kontakte os.  Du kan deltage som udøvende i musik og sang, f.eks. i koret eller give en koncert på flyglet. Hvis du har lyst til at medvirke i koret eller som musiker, bedes du kontakte Ida Rasmussen, tlf. 2190 6268, mail: ier@youmail.dk

Musik på hospice!

Foregår i fællesstuen, med kaffe/Kage og hygge.

Alle er velkomne til at deltage. Arrangeres af frivilliggruppen på Hospice.