Bestyrelsesliste for Støtteforeningen  for Arresødal  Hospice 2023-24

Formand:

Arne Olsen, konstitueret bestyrelsesleder, 2024

Hvidtjørnevej 13, 3300 Frederiksværk

Mobil: 2944 1245

Mail: olsenarne@mail.dk

Jeg er indkøbschef i en mellemstor elektronikvirksomhed. I forbindelse med min kones sygdom og død i 2022 oplevede jeg på nærmeste hold hvilket fantastisk sted Arresødal Hospice er og hvilket stort arbejde der gøres, ikke mindst af alle de frivillige. Jeg var med som frivillig til “Mig til Dig Stafet 2022” og igen så jeg det store arbejde der gøres for at skaffe midler.

Jeg vil gerne bidrage til dette arbejde i Støtteforeningen for Arresødal Hospice.

Bestyrelsesmedlem, næstformand: 2022
Søren Jensen
Krudttårnsbakken 1, st.mf.
3300 Frederiksværk
Mobil:  4084 8633 –

Mail: s_ren_j49dk@yahoo.dk

Jeg lod mig i året 2022 som 76-årig vælge ind i Støtteforeningens bestyrelsen. Jeg er stadig på arbejdsmarkedet som maskiningeniør i kraftværks-branchen.

Efter at have oplevet Arresødal Hospice indefra baseret på et mere end 2 mdrs. ophold som pårørende for ganske få år siden, har jeg efterfølgende følt, at jeg skyldte noget som tak for den fantastiske omsorg, som vi/jeg følte og oplevede der. Derfor håber jeg nu som bestyrelsesmedlem at kunne bidrage positivt i Støtteforeningens arbejde, selvom jeg i skrivende stund ikke helt ved, hvad der måtte forventes af mig.

Karin Sørensen, Kasserer, 2023

Strø Lillevej 32

3320 Skævinge

Mobil: 2326 9063 – karinsoerensen@yahoo.com

Kenneth Kammerdahl, Suppleant, 2023

Bjørnebakken 4, 3390 Hundested

Mobil: 4792 4509

Mail: kenneth@estridspleje.dk

Revisor:
Rud Christiansen, HD-R

Kastanievej 2, Asserbo

3300 Frederiksværk

Tlf.: 4032 5170