Bestyrelsesliste for Støtteforeningen  Arresødal  Hospice

Formand: 2019
Mo Olofsson
Kælderbjerg Park 45
3210 Vejby
Mobil 40461018
mocom-danmark@mail.dk

Jeg er uddannet Erhvervsjurist/Civiløkonom, men arbejder idag som ALFAkinesiolog/Stresskonsulent i min egen virksomhed SUND-STIL.DK. Inspireret af min kæreste, frivillig og bestyrelsesmedlem Inge Jønson, blev jeg i 2017 opfordret til at deltage i bestyrelsen i Støtteforeningen. Et fantastisk arbejde med fantastiske mennesker som heroisk giver så meget af sig selv i deres frivillige arbejde. Jeg elsker at være her – og de udfordringer dette arbejde giver.

Bestyrelsesmedlem, næstformand: 2020
Christian Langvad
Pilehavevej 33
4583 Sjællands Odde
Mobil:  53641933

Christian@langvad.eu

Mit arbejdsliv sluttede april 2015. Jeg har været beskæftiget med misbrugsbehandling, revalidering, arbejdsmarked /beskæftigelse, sygedagpenge og førtidspension på medarbejderniveau, ledelsesniveau og konsulentniveau . Jeg har i årene efter endt arbejdsliv været og er frivillig i flere sammenhænge, bl.a.  Dansk Flygtningehjælp, Mad Til Alle,  Dansk Cyklistforbund , Arresødal Hospice og på generalforsamlingen 10.09.20  blev jeg medlem af Støtteforeningens bestyrelse. I de enkelte foreninger har jeg og har haft opgaver både som frivillig og som bestyrelsesmedlem.  Jeg har det bedst med at være med i løsningen af praktiske opgaver og være med til at skabe rammer og udvikling for de frivilliges opgaver. Den mulighed ligger i bestyrelsesarbejdet når det kombineres med de praktiske opgaver

Bestyrelsesmedlem, kasserer: 2019
Joan Østergaard
Lathyrusvej 3
3300 Frederiksværk
Mobil:  20154360
jaaosterga@gmail.com

Jeg er pensionist på 7. år men har tidligere været kasserer i et stort internationalt firma i 36 år. I 2011 blev jeg frivillig på Hospice og blev efterfølgende opfordret til også at gå ind i arbejdet med støtteforeningen, et arbejde jeg er meget glad for. Jeg bor i nærområdet her sammen med min kæreste og har flere af mine børn her i nærheden. Det frivillige arbejde giver mig mange dejlige oplevelser og jeg nyder at være en del af det.

Bestyrelsesmedlem, sekretær: 2019
Ulla Brun Madsen
Aavej 23
3300 Frederiksværk
Tlf.:  47722321 Mobil:  22539043
ubm@dlgmail.dk

Jeg har igennem 41 år været ansat i ATP.
Jeg har altid interesseret mig for mennesker og da jeg havde været til åbent hus arrangement, da Arresødal Hospice blev indviet og jeg havde fulgt de første initiativer for oprettelse af Støtteforening for Hospice, var jeg ikke i tvivl om jeg vilde melde mig når jeg gik på pension.
Jeg blev medlem af støtteforeningen og da jeg gik på pension i 2008 blev jeg frivillig på Hospice, hvor jeg stadigvæk nyder at komme og gøre en forskel.
I 2009 blev jeg valgt ind i bestyrelsen og har siden da været sekretær i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem: 2020
Inge Jønson
Kælderbjerg Park 45
3210 Vejby
Mobil:  40405350
Inge.jonson07@gmail.com

Da jeg blev pensioneret i 2015 var jeg ikke i tvivl om at jeg ville bruge min ledige tid på frivilligt arbejde. Det at glæde andre glæder også mig. Jeg har mange års erfaring som frisør, make-up artist og salgskonsulent og disse erfaringer har jeg meget glæde af i mit frivillige arbejde med forskellige mennesker. Jeg brænder for dette og deltager derfor både som frivillig og i bestyrelsesarbejdet for støtteforeningen.

Bestyrelsessuppleant: 2020
Mia Toft Larsen
Skovbakken
3300 Frederiksværk
Tlf.:  5090 7067
toftlarsen@outlook.dk

Jeg er 46 år gammel, jeg er gift og har to store drenge. Jeg kommer oprindeligt fra Frederikssund, men flyttede til Frederiksværk i ’95. Jeg har lavet frivilligt arbejde gennem mange år og har altid sat en stor ære i det jeg har lavet. Jeg blev frivillig på Arresødal hospice i 2017, hvilket jeg er enormt taknemmelig for, at komme i huset er enormt givende og der er altid en dejlig og rolig stemning.

Jeg har valgt at komme med i støtteforeningen, da jeg syntes at det er meningsfyldt det foreningen står for og det er jeg rigtig glad for at være blevet en del af.

Bestyrelsessuppleant: 2020
Jonna Frederiksen
Kæruldvej 30
3300 Frederiksværk
Mobil :  2512 8680

jonnafrederiksen54@hotmail.com

Jeg er efterlønner, bliver folkepensionist til juli 2021.

Jeg er gift, født og opvokset i frederiksværk. Jeg er uddannet kontorassistent som jeg var i 17 år, derefter blev jeg kommunal dagplejer i næsten 25 år.

Vi har 2 børn og 5 børnebørn som alle bor i nærområdet.

Jeg har været frivillig på Arresødal hospice siden 2017. Jeg er simpelthen så glad for at komme der og nyder at kunne gøre en forskel og have mange dejlige oplevelser.

Revisor:
Rud Christiansen, HD-R

Kastanievej 2, Asserbo

3300 Frederiksværk

Tlf.: 4032 5170