Bestyrelsesliste for Støtteforeningen  Arresødal  Hospice

Formand: 2019
Mo Olofsson
Kælderbjerg Park 45
3210 Vejby
Mobil 40461018
mocom-danmark@mail.dk

Jeg er uddannet Erhvervsjurist/Civiløkonom, men arbejder idag som ALFAkinesiolog/Stresskonsulent i min egen virksomhed SUND-STIL.DK. Inspireret af min kæreste, frivillig og bestyrelsesmedlem Inge Jønson, blev jeg i 2017 opfordret til at deltage i bestyrelsen i Støtteforeningen. Et fantastisk arbejde med fantastiske mennesker som heroisk giver så meget af sig selv i deres frivillige arbejde. Jeg elsker at være her – og de udfordringer dette arbejde giver.

Bestyrelsesmedlem, næstformand: 2018
Anette Bang
Holmegårdsparken 24
3320 Skævinge
Mobil:  27120868
anette.bang@hotmail.com

Jeg er 51 år og bor i Skævinge sammen med min kæreste og vores dejlige hund. Arbejder fuldtid som salgskoordinator i en stor grossistvirksomhed. Min fritid går med træning, familie samt Arresødal Hospice. Udover det har jeg taget en uddannelse som Reiki Healer.

For 2 år siden begyndte jeg som frivillig på hospice, et sted som jeg brænder for og holder meget af at være på. Det giver så meget mening for mig at støtte og være der for både patienter og pårørende. Derfor er jeg også meget taknemmelig over, at være så heldig, at blive valgt ind i støtteforeningens bestyrelse, så jeg også her kan yde min hjælp og støtte.

Bestyrelsesmedlem, kasserer: 2019
Joan Østergaard
Lathyrusvej 3
3300 Frederiksværk
Mobil:  20154360
jaaosterga@gmail.com

Jeg er pensionist på 7. år men har tidligere været kasserer i et stort internationalt firma i 36 år. I 2011 blev jeg frivillig på Hospice og blev efterfølgende opfordret til også at gå ind i arbejdet med støtteforeningen, et arbejde jeg er meget glad for. Jeg bor i nærområdet her sammen med min kæreste og har flere af mine børn her i nærheden. Det frivillige arbejde giver mig mange dejlige oplevelser og jeg nyder at være en del af det.

Bestyrelsesmedlem, sekretær: 2019
Ulla Brun Madsen
Aavej 23
3300 Frederiksværk
Tlf.:  47722321 Mobil:  22539043
ubm@dlgmail.dk

Jeg har igennem 41 år været ansat i ATP.
Jeg har altid interesseret mig for mennesker og da jeg havde været til åbent hus arrangement, da Arresødal Hospice blev indviet og jeg havde fulgt de første initiativer for oprettelse af Støtteforening for Hospice, var jeg ikke i tvivl om jeg vilde melde mig når jeg gik på pension.
Jeg blev medlem af støtteforeningen og da jeg gik på pension i 2008 blev jeg frivillig på Hospice, hvor jeg stadigvæk nyder at komme og gøre en forskel.
I 2009 blev jeg valgt ind i bestyrelsen og har siden da været sekretær i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem: 2018
Inge Jønson
Kælderbjerg Park 45
3210 Vejby
Mobil:  40405350
Inge.jonson07@gmail.com

Da jeg blev pensioneret i 2015 var jeg ikke i tvivl om at jeg ville bruge min ledige tid på frivilligt arbejde. Det at glæde andre glæder også mig. Jeg har mange års erfaring som frisør, make-up artist og salgskonsulent og disse erfaringer har jeg meget glæde af i mit frivillige arbejde med forskellige mennesker. Jeg brænder for dette og deltager derfor både som frivillig og i bestyrelsesarbejdet for støtteforeningen.

Bestyrelsessuppleant: 2019
Mia Toft Larsen
Skovbakken
3300 Frederiksværk
Tlf.:  5090 7067
toftlarsen@outlook.dk

Jeg er 46 år gammel, jeg er gift og har to store drenge. Jeg kommer oprindeligt fra Frederikssund, men flyttede til Frederiksværk i ’95. Jeg har lavet frivilligt arbejde gennem mange år og har altid sat en stor ære i det jeg har lavet. Jeg blev frivillig på Arresødal hospice i 2017, hvilket jeg er enormt taknemmelig for, at komme i huset er enormt givende og der er altid en dejlig og rolig stemning.

Jeg har valgt at komme med i støtteforeningen, da jeg syntes at det er meningsfyldt det foreningen står for og det er jeg rigtig glad for at være blevet en del af.

Bestyrelsessuppleant: 2019
Inge- Lise Oster
Liselejevej 39
3360 Liseleje
Mobil :  20875444  Tlf.:47745444
i_l_oster@hotmail.com 

Jeg er i tidernes morgen blevet udlært som advokatsekretær, hvorefter jeg fik job i København med udstykning af ejerlejligheder og stiftelser af ejerforeninger m.v. Derefter har jeg arbejdet som selvstændig med advokatsekretærbureau. De sidste 15 år af mit arbejdsliv var det byfornyelsen, der fyldte mest med administration som regnskabschef og byggesags-administrator.
Mit kendskab til hospice fik jeg for mange år siden i England, da et nært familiemedlem var indlagt på hospice der.
Dette møde med ånden på et hospice var medvirkende til, at jeg selv søgte ind som frivillig på Arresødal Hospice, hvilket har et helt specielt indhold i min pensionisttilværelse, som jeg ikke ville have undværet.

Revisor:
Rud Christiansen, HD-R

Kastanievej 2, Asserbo

3300 Frederiksværk

Tlf.: 4032 5170