Bestyrelsen Støtteforeningen  for Arresødal  Hospice 2024 – 2025

Formand

Arne Olsen

Mobil: 2944 1245

Mail: olsenarne@mail.dk

Næstformand

Ole Sørensen

Mail: oleesben@yahoo.dk

Kasserer

Karin Sørensen

Mail: karinsoerensen@yahoo.com

Sekrætær

Mette Østfeldt

Mail: mette@oestfeldt.com

Bestyrelsesmedlem

Kenneth Kammerdahl

Mail: kenneth@estridspleje.dk

Suppleant

Heidi Sandt Nielsen

Mail: Heidi_albertsen_82@mail.dk

Suppleant

Kirsten Olsen

Mail: troldebakken2@outlook.dk

Revisor

Dennis Mikkelsen

Nærrevision

Nørregade 1, 1. th.

3300 Frederiksværk

Tlf.: 47 77 12 10