HISTORIEN BAG

Arresødal er oprettet som hovedgård i 1773 af generalmajor Johan Frederich Classen med navnet Arresøgård. Det var også ham der stiftede Frederiksværk.

Bygningerne er igennem årene undergået flere forandringer, som alle er blevet foretaget med respekt for stedet.

I mange år blev bygningerne brugt som rekonvalescenshjem for kvinder af det Classenske Fideicommis indtil 1944. Her blev det først overtaget af den tyske besættelsesmagt og dernæst af frihedskæmperne, der anvendte bygningerne som fængsel. Derefter blev det igen rekonvalescenshjem indtil 1984 hvor Arresødal blev solgt til Kommunedata.

Arresødal blev til kursuscenter og fungerede som sådan indtil begyndelsen ar årtusindskiftet.

I 2002 købte Anette og Carsten Følsgaard ejendommen for at indrette den til hospice og privathospital.

Huset Arresødal blev renoveret og ombygget til privathospital, der lukkede igen i 2011. Bygningerne Arresødal ejes i dag af OK-Fonden og Arresødal Hospice bor til leje i bygningerne bagved hovedbygningen.

Arresødal Hospice blev opført i nye bygninger i baghaven og indviet og taget i brug 1. november 2005. I maj 2013 blev endnu en fløj til hospice taget i brug. Arresødal har idag plads til 12 patienter og Det Udgående Hospiceteam, der støtter 25-30 patienter i eget hjem i samarbejde med patienternes egen læge og hjemmeplejen.

Arresødal Hospice har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden.

Støtteforeningen Arresødal Hospice blev stiftet den 17. maj 2005 altså før Hospice åbnede.