Indkaldelse til Årsmøde & Generalforsamling den 24. april 2024

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE & ORDINÆR GENERALFORSAMLIG

TIRSDAG, den 30. april 2024, kl. 18.00

Café Karl-e, Nørregade 22E, 3300 Frederiksværk

 

Program for Årsmøde / Generalforsamling

18.00 – 19.00 Indlæg “Aktiv dødshjælp versus palliation, en drøftelse

V/ Rikke Maaløe, Overlæge Arresødal Hospice

19.00 – 20.00 Spisning

20.00 – 21.00 Generalforsamling

Af hensyn til arrangementet og spisningen skal vi bede om tilmelding på telefon 2944 1245

eller på mail olsenarne@mail.dk senest 24. april 2024

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8.1, 8.5, 8.6.

 1. Valg af dirigent og eventuelt stemmetællere.
 2. Formanden forelægger bestyrelsens beretning.
 3. Kassereren forelægger revideret regnskab.
 4. Vedtægternes datering.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag.
 6. Forelæggelse af budget for 2024 og 2025 med forslag til kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 • Formand Arne Olsen. På valg. Modtager valg for 2 år.
 • Næstformand Søren Jensen. På valg. Modtager ikke valg Ny valg for 1 år.
 • Kasserer Karin Sørensen. Ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem Kenneth Kammerdahl På valg Modtager valg for 2 år.
 • Bestyrelsesmedlem. Valg for 1 år.
 • Valg af 2 suppleanter. Valg for 1 år.
 1. Valg af revisor – Revisor Rud Christiansen. På valg.
 2. Eventuelt

Bemærk:

§ 7.3 Generalforsamlingen er offentlig, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

§ 7,4 Stemmeret har kun medlemmer af foreningen, som har betalt kontingent. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kontingent for 2024 bedes indbetalt snarest og inden generalforsamlingen på

konto nr. 3572-10084431 eller mobilepay 87652.

Kontingentet for 2024 er Kr. 200 for singler, kr. 300 for par og kr. 500 for virksomheder.

Hvis du ønsker skattefradrag for gavebeløb, skal du benytte konto 2540-4394235216.

Der er mulighed for skattefradrag for bidrag op til 18.300 kr. Ægtefæller har ret til hver sit fradrag årligt.

Det er dog en forudsætning for fradrag, at bidragyderen oplyser sit navn og

cpr.nr. i forbindelse med indbetalingen, hvorefter beløbet vil blive indberettet til SKAT.

§ 8.2 Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest

8 dage før generalforsamlingen og sendes på mail til olsenarne@mail.dk

 

Bestyrelsen